Co to jest VUCA?

Czy słyszeliście o nowym pojęciu VUCA?

Świat dynamicznie się zmienia na skutek nieustannego rozwoju technologii, który wpływa na wszystkie dziedziny biznesu. Zysk jako priorytet firmy zostaje zastąpiony innowacyjnością w szerokim tego słowa znaczeniu. Strategia VUCA ma na celu wprowadzenie jak również rozpoznanie zmian. Metamorfozy są niezbędne w działaniu zespołu i lidera w podjęciu wspólnej pracy w budowaniu marki i jej efektywności.

W wewnętrznej strukturze firm rola działu HR nieustannie rośnie, tym bardziej, że pozyskiwanie pracowników jest coraz większym wyzwaniem na obecnym rynku pracy.

Żyjemy w świecie niespodziewanych i złożonych zmian, a środowisko korporacyjne w jakim dziś działamy wymaga na przedsiębiorcach, kierownictwu nowych metod angażowania i motywowania swoich zespołów.

Liderzy muszą radzić sobie z rosnącą niepewnością, złożonością i niejednoznacznością w swoich środowiskach pracy, gdzie podejmują decyzje tu i teraz.

Gwałtowne zmiany na świecie i w kraju wywierają na liderów biznesowych ogromną presję. Stoją oni przed wielkim wyzwaniem, by przewodzili w sposób efektywny w elastycznych i nowych obszarach, które dotychczas były im nieznane.

Dlatego też powstał termin VUCA – strategia stabilnego przywództwa w nieustannie zmieniającym się świecie.

Pojęcie VUCA wywodzi się ze skrótu:

Niemniej jednak można też do niej podejść w bardziej optymistycznym świetle:

 • Wizja (Vision)

  Rzetelna firma musi posiadać swoją misję, wartości i strategię. Najwyższym priorytetem jest poczucie misji i jej wykonywanie zgodnie z wartościami panującymi w miejscu pracy.

   
 • Zrozumienie (Understanding)

  Przywódcy muszą poznać możliwości rozwojowe i skonstruować strategię swojej firmy, aby wykorzystać zmienne okoliczności na korzyść swojej działalności i pracowników. W tym celu ważne jest słuchanie nie tylko wewnętrznego krytyka i doradcy, ale uwzględnianie różnych punktów widzenia, w tym szczerej opinii doświadczonych pracowników, własnej kadry.

  Jak wiemy obustronne zrozumienie buduje jasną i skuteczną komunikację pomiędzy dyrekcją a pracownikami.

   
 • Odwaga (Courage)

  Umiejętność podejmowania decyzji w trudnych i nieprzewidywalnych okolicznościach. Wiąże się to z nieszablonowym przeplataniem technik zarządzania i gotowością do przedsięwzięcia działań, które mogą wiązać się z ryzykiem, a nawet krytyką.

   
 • Współpraca (Cooperation)

  Oparta na budowaniu kultury wspólnego zaangażowania zespołu w działania firmy. Efektywny lider grupy potrafi uważnie słuchać współpracowników, szanując i pamiętając o ich uwagach w czasie podejmowania ważnych działań w firmie. Wysoki poziom zaufania między stronami i obustronne wsparcie motywuje zespół do realizacji wizji firmy, zachowując środki zachowawcze w  najróżniejszych sytuacjach.

   
 • Zdolność adaptacyjna (Adaptability)

  Zastosowanie elastycznych taktyk do zmieniających się warunków zewnętrznych. W czasie szybkiego rozwoju technologicznego i wielkiej konkurencji, przywódcy muszą być gotowi nawet na czarny scenariusz. Nieocenione w takiej sytuacji jest zachowanie opanowania, nawet w najbardziej krytycznym czy niespodziewanym momencie dla firmy.